News & Articles

อัปเดตข่าวสารกับ วู้ดดี้ ซี+ ล็อค
Posted on August 10, 2021   |   
คาราบาวกรุ๊ป เดินหน้าสนับสนุนเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี+ ล็อค อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหน่วยงานภาครัฐ เขตพื้นที่เขตบางปะกง ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คุณกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคุณกนกกร ใจชื่น ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ได้เดินทางไปมอบเครื่องดื่มวิตามินซี "วู้ดดี้ ซี+ ล็อค" กลิ่นเลมอน กลิ่นส้ม และกลิ่นมิกซ์เบอรรี่ ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีสูง 200% ให้กับหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลและให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางปะกง อันได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกง รับมอบโดยนายแพทย์สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา รับมอบโดย นางสาวพรทิพย์ มิ่งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบโดย คุณหัฎฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ Covid – 19 เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ เพื่อส่งมอบให้เป็นกำลังใจ และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีตัวเลขสูงขึ้นทุกวัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเสียสละความปลอดภัยส่วนตัว และต้องทำงานอย่างเหน็ดเนื่อยเนื่องจากมีผู้ป่วยและผู้ที่เดือดร้อนมาติดต่อขอเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนท่ามกลางวิกฤติการณ์นี้ โดยขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งกำลังใจ ด้วยการส่งมอบเครื่องดื่มวิตามินซี "วู้ดดี้ ซี+ ล็อค" เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เราหวังว่ากำลังใจของเราชาวไทยทุกคน จะทำให้พวกเราคนไทยผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน